Nyt hæfte med lokalhistorie

Det nye hæfte  indeholder seks lokalhistoriske artikler og fortællinger fra Mårslet sogn, som lokalhistoriker Hans Møller sammen med flere har samlet stof til, skrevet ned og derefter haft liggende i en årrække. Nu bliver de hermed udgivet og tilgængelige for flere.

Redaktionen i Lokalhistorisk Forening har redigeret ganske let i teksten, især tilføjelser og opdateringer af forskellig art.

Desuden har vi i hver artikel tilføjet illustrationer og billedtekster. Illustrationerne kommer primært fra Mårslet Egnsarkiv.

Artiklerne kan læses uafhængigt af hinanden og i tilfældig rækkefølge. De spænder fra 1500-tallets kirkenedbrydelser over Gyldenkronernes malerier til skovriderdatterens sygdomsforløb samt Odderbanen og andre trafikforbindelser i Mårslet.

Køb hæftet for kun 30 kr. på Egnsarkivet eller i Borgerhusets hyggelige julestue i weekenden den 30.11. og 1.12. hvor Lokalhistorisk Forening igen har fået en stand og står klar til en lokalhistorisk snak.

 

Et klenodie

Gemt – men ikke glemt!

Egnsarkivet har netop fået et klenodie til den lokalhistoriske samling af kuriosa. Egnsarkivet fik henvendelse om et lille bord med en samling af smørmærker fra det gamle Mårslet Mejeri ’Kildevang’. Da Egnsarkivet netop var kommet i den heldige situation, at der var kommet et lokale mere til rådighed, kunne vi straks sige ja tak. Et møbel er jo ikke lige noget, man kan arkivere i en arkivæske og fylder  en del mere end billeder og protokoller, men denne sjældenhed får plads i Egnsarkivet.

Det stammer fra mejeribestyrer Kresten V. B. Thøgersen. Og det er netop hans initialer der er præget i bordpladen samt årstallene 5. sept. 1899-1949, som er hans fødselsdato.

Sølvbryllup 1953, Mary og Kresten Thøgersen sammen med datteren Lis.

Under glaspladen befinder sig 31 sølvmærker fra mejeriudstillinger med ’Anerkendelse for smør’ og ’Anerkendelse for ost’ i en lang årrække. Det har virkelig været gode varer der blev fremstillet i Mårslet.

Husk

Traditionen tro er vi at finde i Borgerhusets julestue i weekenden den 30. november – 1. december.  Her er mulighed for at købe julegaver eller en god historie til juleferien. Kom og se hvad vi har med i år!

 

Tak

Tak til alle fremmødte til kirkegårdsvandringen i august. Vi var omkring 85 deltagere! Vi gik kirkegården igennem, men kunne jo ikke nå at fortælle om alle gravminder på to timer, så der er grundlag for at fortsætte vandringen en anden gang.

Støt lokalhistorien

Årligt kontingent:

Personligt: 75 kr.

Husstandsmedlemskab: 150 kr.

Henvendelse om medlemskab til kasserer Kirsten Cramer, 8629 4363,

 

Nyt fra bestyrelsen

Efter det konstituerende bestyrelsesmøde 2019 er bestyrelsen sammensat således:

Kurt Friis, formand
Anne Marie Dalsgaard, næstformand
Kirsten Cramer, kasserer
Carl Gerhard L. Crone, sekretær
Ingerlise Wendland
Leo Jelling
Poul Enevoldsen

Suppleanter:
Anders Errboe
Jørgen Kraglund

Efter det flotte og rekordstore fremmøde på 86 medlemmer har vi besluttet, at vi vil arbejde på en ny måde for kontingentindbetaling. I foreningens 35 år har man kunnet betale kontant i døren, men fremover skal det være muligt også at betale med MobilePay forinden, så vi undgår den lange kø ved indgangen. Det var glædeligt at vi fik seks nye medlemmer denne aften. Velkommen!

 

Nyt æresmedlem

Ved generalforsamlingen den 18. marts 2019 udnævntes Rie Carlsen som æresmedlem af Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening: ”For sit mangeårige arbejde på Mårslet Egnsarkiv hvor hun uegennyttigt har opfyldt foreningens formål om at indsamle, registrere, bevare og formidle arkivalier til belysning af områdets historie, for sin evne til at nå ud til mange målgrupper og fremme den historiske interesse og for sine bestræbelser på at indrette egnsarkivet bedst muligt samt for daglig glæde og inspiration i vores arbejde for lokalhistorien. ”

Formand Kurt Friis overrakte æresmedlemsbeviset samt en gave til Rie Carlsen.

Bogen: Mårslet…her hvor vi bor

Så er den her igen

bogen, der kan være årets julegave og bør stå på reolen i hjemmet hos alle, der interesserer sig for lokalhistorien. Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening har genudgivet bogen fra 2014 (den blev revet væk for 4 år siden) med de bedste artikler om Mårslets historie. Forfatteren bag de lokalhistoriske fortællinger er Hans Møller, der gennem artikler, foredrag og byvandringer har fortalt om egnens bevaringsværdige forhistorie, der også rækker ind i nutidens Mårslet.
Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening har gennem de sidste 25 år udgivet over 30 lokalhistoriske hæfter i serien Mårslet…her hvor vi bor. I anledning af foreningens 30-års jubilæum i 2014 blev artiklerne samlet i bogform. Det er ikke Mårslets fuldkomne historie, der nu er udgivet. Det er derimod 300 sider, der fortæller om byen og sognet Mårslet fra at være et bondesamfund til at blive et bysamfund. Vi hører om, hvordan kirken og herregårdene var vigtige omdrejningspunkter for det liv, der levedes i sognet, men vi hører også ned i detaljen om, hvor betydningsfulde bl.a. brugsen, smedjen, telefoncentralen og afholdshotellet var for dagliglivet og udviklingen, da Mårslet var en selvstændig sognekommune.
Lokalhistoriker Hans Møller tager os med rundt i byen og dens omegn, hvor han levende fortæller om huse, gårde og godser samt personer og familier, der har levet i byen. Det er ikke mindst disse unikke menneske-fortællinger, der gør historien og vor egn levende.
Artiklerne er alle blevet illustreret med relevant billedmateriale fra Mårslet Egnsarkivs store samling af ældre og nyere billeder fra Mårslet Sogn.
Arbejdet med at få denne bog til at blive til virkelighed er udført af bestyrelsen i Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og frivillige medarbejdere i Mårslet Egnsarkiv. Redaktørerne håber, at udgivelsen af denne bog vil give såvel den oprindelige befolkning som de mange tilflyttere en enestående chance for at lære områdets historie at kende og dermed en mulighed for at kunne værdsætte og glæde sig over det lokalsamfund, som vi alle er en del af. Det er Mårslet… her hvor vi bor!
Bogen kan købes ved Julemarked i Borgerhuset og på Kildevang samt ved henvendelse til Lokalhistorisk Forening og Mårslet Egnsarkiv. Prisen er stadig kun 150 kr.

Med venlig hilsen

Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen

Langballevej 117

Langballe

8320 Mårslet

40349838

86522652