Lokale historier

Artikel, som journaliststuderende Bonna Haagen Pedersen har lavet på baggrund af besøg i egnsarkivet onsdag den 9. oktober:
ANNE MARIE PASSER PÅ LOKALHISTORIEN

Artikel, som har været bragt i Mårslet-Bladet om
Kollektivet Ovesdal

Lukket for kommentarer.