Vedtægter

Fra foreningens vedtægter:
Foreningens formål er, gennem møder, publikationer og forskellige arrangementer
* at tilgodese og fremme den historiske interesse hos den lokale befolkning
* at støtte Mårslet Egnsarkiv gennem indsamling og registrering af arkivalier, udklip, stemmeoptagelse, billeder, film m.m. til belysning af historien i området.
* at bistå i forbindelse med Mårslet Egnsarkivs åbningstider. Foreningen tilbyder således en række aktiviteter for medlemmerne i form af byvandringer, rundvisninger, foredrag, udstillinger samt udgivelse af lokalhistorie.

Her er de Reviderede vedtægter vedtaget på generalforsamlingen 29/3 2011.

Lukket for kommentarer.