Fra generalforsamlingen 2023

Fra generalforsamlingen

Poul Enevoldsen fremlægger regnskabet

Der var stort fremmøde ved den nyligt afholdte generalforsamling. Tak til alle jer medlemmer.

Der var genvalg til alle, der var på valg og regnskabet blev godkendt. Under punktet ”Fastsættelse af kontingent” blev det vedtaget, at næste år er medlemskab pr. person 100 kr. og 200 kr. for en husstand. Herved vil vi fortsat kunne støtte Mårslet Egnsarkiv bedst muligt. Desuden blev gjort opmærksom på at Lokalhistorisk Forening fylder 40 år i 2024.

Ny konstituering af bestyrelsen

Lars Berggreen er af bestyrelsen valgt som ny formand for Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig ifølge vedtægterne. Kurt Friis ønskede ikke længere at være formand og trak sig fra bestyrelsen. Tak til Kurt Friis, som fortsætter som medarbejder i Egnsarkivet.

Lars Berggreen, der var genvalgt som suppleant, er trådt ind i bestyrelsen og blev valgt til ny formand.

Bestyrelsens sammensætning er nu:
Lars Berggreen Rasmussen, formand
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen, næstformand
Poul Oxvig Enevoldsen, kasserer
Carl Gerhard de Lichtenberg Crone, sekretær
Ingerlise Wendland
Leo Jelling
Leif Svensson
Anders Errboe, suppleant

Medlemskab

Vær en del af foreningen! Hvis du vil vide mere om den fortid, der danner baggrund for den nutid – og ikke mindst den fremtid, du er en del af, så bliv medlem af Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og støt samtidig Mårslet Egnsarkiv.

Indmeldelse og indbetaling af kontingent kan ske til kassereren: Poul Enevoldsen, 40409249 eller

Har du lyst til noget spændende?

En rumrejse kan vi ikke tilbyde, men en tidsrejse, der aldrig ender. Måske har du et nytårsforsæt om en ny fritidsinteresse, måske har du fået mere tid, måske vil du gerne lære Mårslet og mårsletterne at kende. 

Mårslet Egnsarkiv startede engang sidst i 1960’erne og har siden udviklet sig til et meget spændende lokalarkiv. Vi har samarbejde med skoleklasser, foreninger, forretninger og vores Lokalhistoriske Forening afholder spændende arrangementer.

Vi har også en del henvendelser vedr. slægtsforskning, vi hjælper alle, hvis vi kan.

Den første og tredje tirsdagaften i måneden mødes 6 medarbejdere og arbejder med hvert sit ansvarsområde.  Her er egnsarkivet åbent for alle. Men… vi er nogle, der også gerne vil arbejde et par timer om dagen hver uge, – dag og tidspunkt aftaler vi. Her er der plads til nye medarbejdere.

Det må lige være noget for dig!

Vi kan tilbyde at arbejde med

 • Interessante billeder fra fortid/nutid/fremtid
 • Utrolige, spændende historier, fortalt af mårslettere
 • Udarbejdelse af billedserier, artikler, formidling, mv
 • Fotografering, ”Det digitale skab”, malerier,matrikelkort, bøger, aviser, mv.
 • Ajourføring af opslagstavler og udstillinger mv.
 • Sortering, journalisering, registrering mv.

Vi har ekspertise til at sætte dig ind i arbejdsopgaverne, og der findes spændende kurser, som vi betaler.

Og ikke mindst, vi har det virkelig godt sammen og arkivarbejdet er meget spændende.

Vandskaden

Efter vandskaden i efteråret har egnsarkivet ligget underdrejet, men i skrivende stund lysner det. Vi har fået nye reoler og alt skal nu på plads igen, hvilket utvivlsomt bliver tidskrævende.
Vi regner dog med at arbejdet er så langt fremme, så vi igen kan holde egnsarkivet åbent for offentligheden fra februar.
Velkommen!

 

Mårslet Egnsarkiv åbner efter jul

I skrivende stund (dec. 2022) er Mårslet Egnsarkiv lukket for besøg pga. vandskade. Der har været affugtere sat til og rummene er nu helt tørre, så der snart kan lægges nyt gulvtæppe. Herefter skal vi have købt nye reoler, da de eksisterende også blev ødelagt.

Det bliver et større arbejde at få alle ting på plads igen, men vi håber, at vi kan åbne arkivet igen i januar og komme i gang med det rigtige arkivarbejde igen.

Åbningstiden vil fremgå af hjemmesiden, men vi kan altid kontaktes på e-mail og telefon.

 

Nyt fra billedsamlingen

Det er nu muligt at se en unik samling fotografier fra herregården Moesgaard, som ikke tidligere har været offentlig tilgængelige.

I et samarbejde med Moesgaard Museum er fotografierne nu søgbare på arkiv.dk – se eksempler her:

Forpagter Espen Leth-Espensens søn Christian i barnevogn på gårdspladsen på Moesgaard ca. 1925.

Agnethe Dahl med to hunde i spisestuen på Moesgaard 1918. Der optræder hunde på en stor del af billederne.

Generalforsamling

mandag den 14. marts 2022 kl. 19 i Sognehuset, Obstrupvej 4, Mårslet.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om foreningens aktiviteter
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag (sendes senest 7.3. til )
 5. Valg
  Valg af bestyrelse jf. §4
  På valg er: Ingerlise Wendland, Kurt Friis og Leo Jelling (alle ønsker genvalg)
  Valg af to bestyrelsessuppleanter
  På valg er Anders Errboe og Jørgen Kraglund (ønsker ikke genvalg).
  Valg af to revisorer
  På valg er Tage Andersen og Hans Vedholm
  Valg af én revisorsuppleant
  På valg er Ivan Dybvad
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Eventuelt

Generalforsamlingen gennemføres hurtigt og kortfattet i år, da vi næsten lige har afholdt generalforsamling i 2021 og ikke haft så mange aktiviteter pga. corona, og for at give god tid til foredraget. Vi glæder os til at se mange medlemmer denne lokalhistoriske aften.

Efterfølgende er der lokalhistorisk fortælling:

Blade af Testrup Højskoles historie:
Fra Jens Nørregård til Simon Axø

Gennem 154 år har 10 forstandere og hundredvis af medarbejdere modtaget tusindvis af elever på Testrup Højskole og givet dem oplevelser for livet.
Den 1. november 1866 bød den 28-årige Jens Nørregaard 18 elever velkomne for første gang. I februar 2020 blev 131 elever budt velkomne af  38-årige Simon Axø, og så kom corona…
Pensioneret højskolelærer Bent Kirkeby vil fortælle historien om den turbulente udvikling fra skolen var på størrelse med et parcelhus og til nutidens store skolekompleks.
Bent Kirkeby var ansat på højskolen gennem 28 år og var med til afviklingen af Sygeplejeforskolen – den nye start som almindelig højskole fra 1975 – den tragiske nedtur i begyndelsen af 80’erne og den besværlige men succesfyldte genstart fra 1986 under Jørgen Carlsen.

Traditionen tro er der mulighed for kaffe og øl på foreningens generalforsamling, men i år vil vi også tilbyde medlemmerne rødvin og osteanretning mv. og Bent Kirkeby vil i den anledning fortælle om og trække tråde til det gode køkken, som Testrup Højskole længe har været kendt for.

 

 

Vi venter…

I skrivende stund afventer bestyrelsen situationen i forhold til Covid-19.

Vi havde nu håbet at kunne melde en dato ud for generalforsamling og foredrag samt vandretur, men med det stigende smittetal pt. ser vi det hverken muligt eller hensigtsmæssigt.

Vi ser frem til at det igen er muligt og forsvarligt at forsamle sig både inde og ude på en hyggelig måde – sådan som vi helst vil møde vores medlemmer!

Egnsarkivet dokumenterer Coronakrisen

I de seneste uger har coronavirussen raset i Danmark, og det har haft store konsekvenser for alle aspekter af danskernes dagligdag.

Den 16. marts, da en stor del af Danmark lukkede ned lavede vi nedenstående opslag på vores facebookside. Det har bl.a. ført til at Karen Novak Knudsen, lærer på Mårslet Skole, har bedt sine elever om at skrive dagbog under hjemsendelsesperioden og Lokalavisen Aarhus har skrevet en artikel om emnet. Det er vi glade for.

Egnsarkivets medarbejdere indsamler selv materiale fra lokalområdet, men kan naturligvis ikke have overblik over alt, så vi håber, at I der læser dette, tager opfordringen op. Der skulle nødigt blive et ”hul” i Mårslets historie fra dette år, hvor der sker så meget af stor betydning for fremtiden.

Rema 1000 den 13/3 kl. 7.58: ”I dag er det ikke Mårsletborgere, der holder i kø for at købe, men lastbiler for at levere forsyninger på ny… til en ny dag”. Foto: Henriette Bergstedt.

Opslag på Facebook 16/3:

”Næsten alt er eller har været lukket i Mårslet!

Skolen – daginstitutioner – Multihallen – Lokalcenter Kildevang – Testrup Højskole – Kirken – Sognehuset – Egnsarkivet – Fysioterapien – Frisørerne – Mejeriet – Skovmøllen – Moesgård Museum og sikkert meget mere i vores sogn. Diverse generalforsamlinger, foredrag, koncerter, gymnastikopvisninger og sportskampe er aflyst eller udsat på ubestemt tid.

I Mårslet Egnsarkiv indsamler vi situationsbilleder og anden dokumentation på Corona-krisens indvirkning på hele Mårslet sogn. Det kan også være, at I skriver dagbog og beskriver situationen med enten at være hjemme alene eller sammen med hele familien eller på ekstra arbejde i denne tid. Ser I fx mere TV-avis hver dag sammen i familien nu eller får I nyhederne på Facebook osv. Bruger I naturen mere eller mindre? Måske ændrede indkøbs- og forbrugsvaner? Det er dagligdagsting, der kan være interessante at bevare en erindring om.

Hvis I vil hjælpe med at dokumentere det, så send gerne et billede, tekstdokumenter, opslag, rundskrivninger mv. til eller saml det sammen og aflever det på Egnsarkivet når vi åbner igen. På forhånd tak!

Mvh. Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen, arkivleder.”

Egnsarkivet er ikke alene om indsamling og bevaring, flere fik samme idé:

Pressemeddelelse 30/3
Kulturminister Joy Mogensen udtaler:
”Vi gennemlever en svær tid lige nu. Alle dele af vores samfund er påvirket af de store konsekvenser Corona-virussen skaber. Det bliver en vigtig rolle at bearbejde og forstå følgerne, og derfor er det vigtigt, at vi hjælper hinanden med at dokumentere hverdagen under Corona-krisen. Der vil være efterspørgsel efter kilder og dokumentation af, hvordan Danmark håndterede situationen, hvad der skete og hvordan det påvirkede både borgere, organisationer og virksomheder. Derfor går de danske arkiver, Nationalmuseet og Det Kgl. Bibliotek allerede nu i gang med at indsamle materialer, der skal bevares for fremtidige generationer.”