Fra generalforsamlingen 2023

Fra generalforsamlingen

Poul Enevoldsen fremlægger regnskabet

Der var stort fremmøde ved den nyligt afholdte generalforsamling. Tak til alle jer medlemmer.

Der var genvalg til alle, der var på valg og regnskabet blev godkendt. Under punktet ”Fastsættelse af kontingent” blev det vedtaget, at næste år er medlemskab pr. person 100 kr. og 200 kr. for en husstand. Herved vil vi fortsat kunne støtte Mårslet Egnsarkiv bedst muligt. Desuden blev gjort opmærksom på at Lokalhistorisk Forening fylder 40 år i 2024.

Ny konstituering af bestyrelsen

Lars Berggreen er af bestyrelsen valgt som ny formand for Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig ifølge vedtægterne. Kurt Friis ønskede ikke længere at være formand og trak sig fra bestyrelsen. Tak til Kurt Friis, som fortsætter som medarbejder i Egnsarkivet.

Lars Berggreen, der var genvalgt som suppleant, er trådt ind i bestyrelsen og blev valgt til ny formand.

Bestyrelsens sammensætning er nu:
Lars Berggreen Rasmussen, formand
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen, næstformand
Poul Oxvig Enevoldsen, kasserer
Carl Gerhard de Lichtenberg Crone, sekretær
Ingerlise Wendland
Leo Jelling
Leif Svensson
Anders Errboe, suppleant

Medlemskab

Vær en del af foreningen! Hvis du vil vide mere om den fortid, der danner baggrund for den nutid – og ikke mindst den fremtid, du er en del af, så bliv medlem af Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og støt samtidig Mårslet Egnsarkiv.

Indmeldelse og indbetaling af kontingent kan ske til kassereren: Poul Enevoldsen, 40409249 eller

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.