Bestyrelse

Valgt på generalforsamlingen 27. februar 2023 og konstituerende bestyrelsesmøde 6. marts 2023

Lars Berggreen Rasmussen, formand
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen, næstformand
Poul Oxvig Enevoldsen, kasserer
Carl Gerhard de Lichtenberg Crone, sekretær
Ingerlise Wendland
Leo Jelling
Leif Svensson
Anders Errboe, suppleant

Lukket for kommentarer.