Bestyrelse

Valgt på generalforsamlingen 18. marts 2019 og konstituerende bestyrelsesmøde 25. marts 2019

Kurt Friis, formand
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen, næstformand
Carl Gerhard de Lichtenberg Crone, sekretær
Poul Oxvig Enevoldsen, kasserer
Ingerlise Wendland
Kirsten Cramer
Leo Jelling

Suppleanter
Anders Errboe
Jørgen Kraglund

Revisorer
Tage Andersen
Hans Vedholm

Revisorsuppleant
Ivan Dybvad

Lukket for kommentarer.