Bestyrelse

Valgt på generalforsamlingen 14. september 2021 og konstituerende bestyrelsesmøde 27. september 2021

Kurt Friis, formand
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen, næstformand
Carl Gerhard de Lichtenberg Crone, sekretær
Poul Oxvig Enevoldsen, kasserer
Ingerlise Wendland
Leif Svensson
Leo Jelling

Suppleanter
Anders Errboe
Jørgen Kraglund

Revisorer
Tage Andersen
Hans Vedholm

Revisorsuppleant
Ivan Dybvad

Lukket for kommentarer.