Nyt æresmedlem

Ved generalforsamlingen den 18. marts 2019 udnævntes Rie Carlsen som æresmedlem af Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening: ”For sit mangeårige arbejde på Mårslet Egnsarkiv hvor hun uegennyttigt har opfyldt foreningens formål om at indsamle, registrere, bevare og formidle arkivalier til belysning af områdets historie, for sin evne til at nå ud til mange målgrupper og fremme den historiske interesse og for sine bestræbelser på at indrette egnsarkivet bedst muligt samt for daglig glæde og inspiration i vores arbejde for lokalhistorien. ”

Formand Kurt Friis overrakte æresmedlemsbeviset samt en gave til Rie Carlsen.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.