Generalforsamling

mandag den 14. marts 2022 kl. 19 i Sognehuset, Obstrupvej 4, Mårslet.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om foreningens aktiviteter
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag (sendes senest 7.3. til )
 5. Valg
  Valg af bestyrelse jf. §4
  På valg er: Ingerlise Wendland, Kurt Friis og Leo Jelling (alle ønsker genvalg)
  Valg af to bestyrelsessuppleanter
  På valg er Anders Errboe og Jørgen Kraglund (ønsker ikke genvalg).
  Valg af to revisorer
  På valg er Tage Andersen og Hans Vedholm
  Valg af én revisorsuppleant
  På valg er Ivan Dybvad
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Eventuelt

Generalforsamlingen gennemføres hurtigt og kortfattet i år, da vi næsten lige har afholdt generalforsamling i 2021 og ikke haft så mange aktiviteter pga. corona, og for at give god tid til foredraget. Vi glæder os til at se mange medlemmer denne lokalhistoriske aften.

Efterfølgende er der lokalhistorisk fortælling:

Blade af Testrup Højskoles historie:
Fra Jens Nørregård til Simon Axø

Gennem 154 år har 10 forstandere og hundredvis af medarbejdere modtaget tusindvis af elever på Testrup Højskole og givet dem oplevelser for livet.
Den 1. november 1866 bød den 28-årige Jens Nørregaard 18 elever velkomne for første gang. I februar 2020 blev 131 elever budt velkomne af  38-årige Simon Axø, og så kom corona…
Pensioneret højskolelærer Bent Kirkeby vil fortælle historien om den turbulente udvikling fra skolen var på størrelse med et parcelhus og til nutidens store skolekompleks.
Bent Kirkeby var ansat på højskolen gennem 28 år og var med til afviklingen af Sygeplejeforskolen – den nye start som almindelig højskole fra 1975 – den tragiske nedtur i begyndelsen af 80’erne og den besværlige men succesfyldte genstart fra 1986 under Jørgen Carlsen.

Traditionen tro er der mulighed for kaffe og øl på foreningens generalforsamling, men i år vil vi også tilbyde medlemmerne rødvin og osteanretning mv. og Bent Kirkeby vil i den anledning fortælle om og trække tråde til det gode køkken, som Testrup Højskole længe har været kendt for.

 

 

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.