Generalforsamling

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening afholder ordinær
Generalforsamling
mandag d. 19. marts 2018 kl. 19.30 i Sognehuset, Obstrupvej 4, Mårslet.
Efterfølgende er der foredrag:

STORHØJ — et fejlslagent projekt, eller ……?

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens aktiviteter
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg

Valg af bestyrelse jf. §4
På valg er: Leo Jelling,
Ingerlise Wendland og Lisbet Thorendahl. Sidstnævnte ønsker ikke genvalg.

Valg af to bestyrelsessuppleanter
På valg er Anders Errboe og
Jørn Andersen. Sidstnævnte ønsker ikke genvalg.

Valg af to revisorer
På valg er Tage Andersen
og Hans Vedholm

Valg af én revisorsuppleant
På valg er Ivan Dybvad

6. Fastsættelse af kontingent

7. Eventuelt

Når du har hørt om foreningens mange spændende aktiviteter og dagsordenen er godt overstået, er der gratis kaffebord samt interessant foredrag om én af sognets nyere landsbyer:

Storhøj
Helmer Kemp Andersen, Storhøj, fortæller historien om Storhøj fra bar mark til et veletableret boligområde – helt for sig selv! Sidste år fejrede Storhøj 45-års jubilæum, så der er mange års historie og begivenheder at fortælle om. Mange beboere har været med fra begyndelsen, men hvordan kunne en landsby opstå her? Foredraget bliver ledsaget af fotos fra bl.a. Egnsarkivets billedsamling. Velkommen til et lokalhistorisk foredrag – kom og bliv klogere på din egn!

Husk kontanter – der er mulighed for at indmelde sig i foreningen eller forny sit medlemskab.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.