Generalforsamling


Begivenhedsdetaljer


Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening afholder ordinær

Generalforsamling

mandag d. 18. marts 2019 kl. 19.30 i Sognehuset, Obstrupvej 4, Mårslet.

Dagsorden:

 1.  Valg af dirigent
 2. Beretning om foreningens aktiviteter
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg
  1. Valg af bestyrelse jf. §4
   1. På valg er: Carl Gerhard de Lichtenberg Crone, Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen, Kirsten Cramer og Kirsten Houmann Magnussen. Sidstnævnte ønsker ikke genvalg.
  2. Valg af to bestyrelsessuppleanter
   1. På valg er Anders Errboe og Jørgen Kraglund.
  3. Valg af to revisorer
   1. På valg er Tage Andersen og Hans Vedholm
  4. Valg af én revisorsuppleant
   1. På valg er Ivan Dybvad
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Eventuelt

Når du har hørt om foreningens mange spændende aktiviteter og dagsordenen er godt overstået, er der gratis kaffebord samt interessant lokalhistorisk fortælling:

Pigen fra benzintankens barndomsminder

 

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.