En stor tak fra Mårslet Egnsarkiv

Mårslet Egnsarkiv takker både fonde og frivillige for at have nået en milepæl i arkivets egen historie.

 

De sidste par år er der sket meget i Mårslet Egnsarkiv. De frivillige har gjort en stor indsats med sortering, registrering, arkivering, studieaftener, interview, besøg mv., men der har også været trælse oplevelser.

Vi har jo til huse i rum i skolens sikringskælder, hvor pladsen er trang, og hvor oplevelsen med et sprunget fjernvarmerør og en anden mindre vandskade godt kunne undværes.

Så det har været en stor glæde for arkivet at have fået doneret penge til hjælp til noget helt konkret og det vil vi gerne takke for og fortælle om.

En stor glæde er det også, at vi efter vandskaden sidste år begyndte at arbejde for at få mere plads og at arkivet nu har et lokale mere til rådighed.

Group8320 –  netværket af erhvervsaktive mænd i Mårslet, har bevilget penge til os i to omgange.

  1. gang fik vi kr. 3.000 til opslagstavler. De hænger i gangen ind til arkivet og giver et dejligt, roligt indtryk.
  2. gang fik vi kr. 2.500 til reoler og inventar. De penge faldt på et ”tørt” sted efter oversvømmelsen og er brugt til anskaffelse af reoler, der erstattede de ødelagte.

VELUX FONDEN har lavet en partnerskabsaftale med SLA (Sammenslutningen af Lokalarkiver) hvor programmet har til formål at fremme og understøtte navngivne ældres aktiviteter i SLA’s medlemsarkiver med at indsamle, registrere, bevare og formidle dansk lokalhistorie, og med at gøre denne tilgængelig og interessant for unge og ældre i lokalsamfundet. Her har Mårslet Egnsarkiv fået bevilget en sum penge igennem flere ansøgningsrunder til ”tilpasset formidling gennem relevante kanaler”, bl.a. til monitorer der viser billedserier forskellige steder i byen, samt til indsamling, formidling, opbevaring mm, der alle er underlagt krav til det digitale udstyr.

Fra Anne Præstegård har Egnsarkivet fået kr. 5.000, som hendes far Jens Erik Præstegård havde ønsket at Egnsarkivet skulle have til digitalisering af Mårslet Revy-gruppen 105 g Blandets  optagelser og arkivalier, der bevares på arkivet.

Jens Erik Præstegård var revyens kapelmester og en drivkraft gennem mere end 30 år.

Det nye arkiv

På Arkivernes Dag den 9/11 kunne vi indvie det nye lokale med åbent hus. Vi havde en dejlig dag med et flot fremmøde af over 60 personer i alle aldre. Vi bød i dagens anledning på både kolde og varme drikke samt lidt sødt. Flere af gæsterne havde også gaver med, både spiselige og pengegaver samt ikke mindst arkivalier. Der blev sagt tillykke og vi måtte bare sige tak og i lige måde, for det er jo vores allesammens egnsarkiv.

Forinden vi kom så langt, er der også mange, der skal takkes.

Vi har et godt samarbejde med medarbejderne i skolens Teknisk Service og med TMG Dart, hvor bl.a. Jesper Yde Borgbjerg har ydet en ekstra indsats som håndværker under flytningen.  En lang række frivillige i egne rækker har knoklet med rengøring, spartling, maling, udlægning af gulvtæppe, indkøb og hentning af møbler og indretning. Niels Borgbjerg har hjulpet med montering og installering af diverse som skabte lys og lyd over foretagendet, samt strøm til kaffemaskinen. Kaffekrusene er i øvrigt sponsoreret af Middelfart Sparekasse.

Egnsarkivet havde som bekendt arkivalier nok til at fylde det nye lokale også, men det krævede en række nye møbler og andet inventar.

Her har støtteforeningen Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening trådt til og indkøbt størstedelen nyt, men det har også været muligt at finde gode ting hos eksempelvis Kirkens Korshær samt private donationer af møbler.

Så selvom det er stykket sammen på bedste vis, så synes vi, at det nye lokale nu fremtræder rummeligt og imødekommende, med plads til god orden og stor arbejdsglæde.

Tak alle sammen for velvilje og opbakning.

Arkivleder Anne Marie Dalsgaard

Stemningsbillederne fra Arkivernes Dag er taget af Lisbet Thorendahl

 

 

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.