Bestyrelse

Valgt på generalforsamlingen 19. marts 2018 og konstitueret på bestyrelsesmøde 9. april 2018

Kurt Friis, formand
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen, næstformand
Kirsten Cramer, kasserer
Carl Gerhard de Lichtenberg Crone, sekretær
Ingerlise Wendland
Kirsten Magnusssen
Leo Jelling

Suppleanter
Anders Errboe
Jørgen Kraglund

Revisorer
Tage Andersen
Hans Vedholm

Revisorsuppleant
Ivan Dybvad

Lukket for kommentarer.